På Eurofins webshop används kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse.
Genom att använda vår webbplats godkänner du detta. Vad är cookies?

Villkor

Dessa villkor gäller när du handlar på Eurofins Webshop. Läs igenom dem noggrant.

Allmänt

För att genomföra en beställning skall du ha fyllt 18 år. Inkommande beställning besvaras med en orderbekräftelse via mail. Avtal om köp anses föreligga när Eurofins bekräftat beställningen. Eurofins förbehåller sig rätten att ändra eventuella felaktigheter i innehåll och prislista på webshopen. Alla beställningar anses bindande. Handel sker med Eurofins Agro Testing Sweden AB, 556657-3902

Priser

Priser anges i svenska kronor och är inklusive lagstadgad mervärdesskatt.

Frakt

För att skicka det förtryckta kuvert till Eurofins lämnar du som kund in det hos närmaste Postombud. Du kan även lämna in på något av våra inlämningsställen, se kartan på  http://www.eurofins.se/tjanster/provinlamning.html. Väljer du att skicka provet i eget kuvert kom ihåg att frankera med korrekt belopp för att provet ska gå fram.

Provtagningsmaterial

Provtagningsmaterial (provpåse, förtryckt kuvert inklusive porto, m.m.) debiteras med en avgift på 157 kr per prov.

Betalningsvillkor

Betalning ska ske i förskott via bank-/betal-/kreditkort. Köpesumman reserveras på Kundens kort/bankkonto. Kunden är skyldig att tillse att medel finns på Kundens kort/bankkonto fram till dess Eurofins tillgodogjort sig betalning.

Leverans

Normal leveranstid av provtagningsmaterial är mellan 2-5 dagar. Leveranstid för analysrapport beror på vilka analyser du valt, men överstiger i normalfallet inte 15 arbetsdagar.

Laboratoriet äger rätt att endast utföra de analyser enligt beställningen som ger relevanta resultatvärden med hänsynstagande till provets beskaffenhet vid ankomst. Provets beskaffenhet påverkas exempelvis av om det gått för lång tid mellan provtagning och ankomst till laboratoriet, om provtagningsinstruktionerna ej följts samt om provmaterialet förvarats i olämpliga provtagningskärl och / eller vid felaktig temperatur.

Laboratoriet rådgör i möjligaste mån med beställaren innan beslut kring detta tas. I normalfallet behöver analys påbörjas inom ett dygn, varför det inte är möjligt att posta prover under fredagar och lördagar.

All kommunikation mellan Kund och Eurofins sker med e-post.

Beställaren ansvarar för att provet lämnas/skickas i enlighet med Laboratoriets anvisade logistiklösningar eller annan specifik överenskommelse mellan Beställaren och Laboratoriet. Om prover under transport skadas eller förkommer utger Laboratoriet ersättning härför. Ersättning utgår aldrig i vidare mån än den ersättning transportbolagets försäkringsbolag utger vid reglering av skadan.

Vid ej uthämtade paket som returneras till Eurofins faktureras en avgift om 350 kr för nytt utskick av provtagningsmaterial, inkl transporter och administration. Detta gäller även om Kund önskar genomföra omprovtagning pga provets beskaffenhet (se ovan). Begäran om nytt utskick av provtagningsmaterial ska ske via e-post och inkludera dina kunduppgifter och det aktuella beställningsnumret. Du som beställare har 6 månader från ursprungligt beställningsdatum på dig att göra en sådan begäran.

Ångerrätt

Enligt Distansavtalslagen har du som kund rätt att inom 14 dagar ångra ditt köp. Ångerfristen räknas från den dag du erhållit orderbekräftelse på din beställning. Återbetalning görs inom 30 dagar från det datum meddelande om utövande av ångerrätt inkommit till Eurofins.

Om du mottagit provtagningsmaterial och vill utöva din ångerrätt är du skyldig skicka det åter till Eurofins. Du är skyldig att tillse att skada ej orsakas provtagningsmaterialet under tiden du har det i din besittning. Provtagningsmaterial skall skickas i retur inom två veckor räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt inkommit till Eurofins. Retur sker på egen bekostnad. Eurofins debiterar 100 kr vid utebliven retur.

Har provet inkommit för analys till oss och tjänsten påbörjats har du ej rätt till ångerfristen.

Reklamation

Kund som vill göra gällande att fel är begånget i analysarbetet skall omgående efter resultatets erhållande meddela laboratoriet detta per e-post. Inom tio dagar, räknat från dag då sådant meddelande lämnats skall beställaren utförligt och skriftligen meddela laboratoriet i vad felet bestod.

Ansvarsbegränsning

Vad som ovan sagts och utöver vad som föreskrivits i Konsumenttjänstlagen, har Eurofins inget ansvar för fel och/eller förseningar och svarar inte för någon skada - vare sig direkt eller indirekt.

Personuppgifter

I samband med beställning godkänner du att dina personuppgifter lagras och används för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Dina personuppgifter kan komma att användas i marknadsföringssyfte. I och med godkännande av dessa köpvillkor ger du ditt samtycke till användning av dina personuppgifter. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna rättas till eller raderas. Eurofins åtager sig att inte lämna dina personuppgifter till tredje part.

Övrigt

I och med fullförande av beställningen bekräftar kund att denne tagit del av och godkänt dessa köpvillkor samt har fyllt 18 år.

Efter genomförd beställning äger inte Eurofins rätten att ändra köpvillkoren.

I övrigt gäller "Allmänna bestämmelser för uppdrag inom laboratoriebranschen" antagna av FaL - Föreningen ackrediterade Laboratorier.

Eurofins laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. v.2.7.0.23063
DIBS - Payments made easy

Priser visas Inkl. moms